Flowers_12_02

Flowers_12_02
140 x 110 x 4

Naar Bloemenzee en Flowers

Kunstuitleen- en Kunstkoopregeling

Kunst van Wil Lof, zowel recente originele schilderijen als kunstdrukwerk, is ook verkrijgbaar onder onze eigen kunstuitleen- en kunstkoopregelingen. Op basis van onze meer dan tienjarige ervaring hebben we een aantal regelingen ontwikkeld, die bij vrijwel ieders situatie passen en alle erin uitmonden dan u een kunstwerk van Wil “aan de muur” krijgt en uiteindelijk uw eigendom kunt noemen.

 

KUNSTKOOPREGELING
Bij de Kunstkoopregeling betaalt u het restant-aankoopbedrag in maximaal 24 maandelijkse termijnen. Een Kunstkoopregeling is ook mogelijk zonder eerst een aankoop-kunstuitleencontract aan te gaan (zie hieronder).


AANKOOP-KUNSTUITLEEN

Voor wie? Ideaal voor iemand die een recent schilderij wil lenen en binnen een 12 maanden het geleende (of een ander werk) wil aankopen.
Valt uw oog op een mooi kunstwerk uit de lopende collectie, maar wilt u bedenktijd voordat u definitief tot aankoop besluit?
Dat kunnen we ons goed voorstellen.
Bij aankoop-kunstuitleen leent u het kunstwerk gedurende maximaal één jaar (12 maanden). Binnen die periode, of aan het einde ervan kunt u tot aankoop besluiten. Het bedrag dat u voor het lenen hebt betaald wordt verrekend met het aankoopbedrag. Het restantbedrag van uw aankoop kunt u naar keuze ineens betalen, of desgewenst via onze kunstkoopregeling (zie hieronder)  in termijnen voldoen.
De Aankoop-kunstlening kost u 1/5e deel van de aankoopsom van het kunstwerk. U betaalt per kwartaal vooruit. Bevalt het geleende kunstwerk niet? Dan mag u eens per kwartaal wisselen van kunstwerk om tot overwogen een keuze te komen. Het betaalde kunstuitleenbedrag blijft als spaarbedrag staan.


HUURKOOP-KUNSTUITLEEN

Voor wie?
Bedoeld om het geleende na een reeks van jaren automatisch in eigendom te verkrijgen.
De naam ‘huurkoop’ zegt het al: een formule voor kunstuitleen, waarbij u het kunstwerk van uw keuze huurt en waarbij u het recht tot koop krijgt. Een huurkoop-kunstuitleen gaan we aan voor vijf jaar en elk jaar betaalt u 1/5e deel van de aankoopsom. U betaalt naar rato en eigen keuze per maand, kwartaal, halfjaar of jaar vooruit.
Hebt u de volledige aankoopsom voldaan? Dan kunt u zonder bijbetaling uw recht tot aankoop uitoefenen.
Wisselen van kunstwerk
U mag tussentijds, maximaal eens per kwartaal, wisselen van kunstwerk. De helft van het betaalde bedrag voor het ingeruilde kunstwerk vervalt dan als leenvergoeding, de andere helft blijft als spaarbedrag staan.
Tussentijds ontbinden
U mag de huurkoopovereenkomst ook tussentijds ontbinden door het geleende kunstwerk te retourneren en niets anders te lenen. Alle betaalde bedragen vervallen dan als ’huur’.
U kunt ook de huurkoopovereenkomst tijdens de looptijd ontbinden door de restantkoopsom ineens te voldoen, zodat het kunstwerk na betaling onmiddellijk uw eigendom wordt.


LEEN/SPAAR-KUNSTUITLEEN

Voor wie? Ideaal voor wie regelmatig van kunstwerk wil wisselen en ‘ooit’ iets wil kopen.
Weet u op voorhand al dat u regelmatig wilt wisselen van kunstwerk, en misschien ‘ooit’ een kunstwerk van Wil Lof in eigendom wilt verwerven? Dan is er voor u de Leen/Spaar-kunstuitleenovereenkomst. U leent een kunstwerk en betaalt elk jaar 1/5e deel van het aankoopbedrag. U betaalt naar rato per maand, kwartaal, halfjaar of jaar vooruit. Van het betaalde bedrag boeken wij de helft als leenvergoeding en de andere helft als uw onvervreemdbaar spaarbedrag.
Wisselen van kunstwerk
U mag tussentijds, maximaal eens per kwartaal, wisselen van kunstwerk. Voor het gewisselde kunstwerk gaat een nieuwe overeenkomst naar keuze in, en uw spaarbedrag wordt ‘meegenomen’.
Tussentijds ontbinden
U mag de huurkoopovereenkomst ook tussentijds ontbinden door het geleende kunstwerk te retourneren en niets anders te lenen.
Uw onvervreemdbaar spaar-bedrag blijft dan ‘overstaan’ voor een willekeurige besteding later moment bij Galerie4Lof-Art of haar rechtverkrijgende. Dat spaarbedrag kunt u altijd besteden voor aankoop later van een kunstwerk of een willekeurig ander product of dienst (zoals cadeaubon, workshop e.d.).


KUNSTUITLEEN
VOOR BEDRIJVEN
Wilt u uw kantoor, showroom, spreekkamers, ontvangstruimten of een willekeurig andere ruimte van uw bedrijf aankleden met een of meer kunstwerken van Wil Lof?
Speciaal voor bedrijven hebben wij kunstuitleenformules op maat.


Bezoek onze Galerie
Kunstwerken van Wil Lof kunt u – om te kopen of te lenen – op afspraak – uitzoeken in onze galerie aan de Prins Bemhardlaan 1 te Leersum.
Bel of email voor een afspraak: tel.: 0343 – 457 929,

email: info@4lof-art.nl